bel redactie 053-5725205

Zorgen gemeente Hengelo over miljoenenlening aan ZGT

Gepubliceerd op: 19/12/2018

Zorgen gemeente Hengelo over miljoenenlening aan ZGT

HENGELO Het Hengelose college van B en W is bezorgd over het terugbetalen van een aan ZGT verstrekte geldlening van 25 miljoen euro. De lening werd in 2011 verstrekt voor de vestiging van het streeklab en moet in 2021 in zijn geheel worden afgelost. Maar ZGT betaalt alleen rente en lost niet af op de lening.


“Tot op heden zijn er geen achterstanden in de betaling. ZGT heeft in onze gesprekken toegezegd om ons volledig te blijven informeren en ons op de hoogte te blijven houden van de actuele situatie. Wij ontvangen van hen thans alle relevante financiële informatie die ook de banken ontvangen, zodat we onze positie kunnen waarborgen” aldus B en W.

De zorgen worden geuit in een uitgebreid antwoord van Burgemeester en Wethouders aan fractievoorzitter Jeanet Nijhof van de Hengelose PVV, die een aantal kritische vragen had over de financiële situatie van de ZGT. De gemeente heeft weliswaar niets over de ZGT te zeggen, maar heeft wel regelmatig overleg. “Daarbij hebben wij onze zorgen geuit”, aldus het college. “Die zorgen zijn tweeledig. Allereerst en primair het continueren van adequate zorg door het ziekenhuis in Hengelo. Ten tweede hebben wij zorgen over het terugbetalen van de aan ZGT verstrekte geldlening van 25 miljoen euro.”

Het college stelt zich ‘periodiek uitvoerig op de hoogte van de financiële situatie van het ZGT’, aldus het college aan Nijhof. “Dat deden we al permanent vanwege ons belang bij de verstrekte financiering aan ZGT Vastgoed. Vanaf eind 2017 zijn we intensiever in gesprek met het bestuur en management van het ZGT over de financiële situatie. Deze gesprekken zijn al ver voordat BDO met haar onderzoek naar buiten trad gestart.”

Er wordt ook gesproken over de zorgprestaties van ZGT. “Hierbij hebben we de belangen van onze inwoners voor ogen en de effecten, die een eventueel uitblijven van financieel herstel zou kunnen betekenen voor de financiële positie van de gemeente. Het verbeteren van de financiële gezondheid van het ziekenhuis is een bestuursaangelegenheid. Wij hebben uit de gesprekken de indruk dat het huidige bestuur en management zich fors inspannen om zowel de zorgverlening als de financiën weer op orde te krijgen.”

Bron: Radio Hengelo TV

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht