bel redactie 053-5725205

VIDEO: Een nieuwe politieke partij in Haaksbergen

Gepubliceerd op: 15/05/2017

VIDEO: Een nieuwe politieke partij in Haaksbergen

Dé Actieve Partij Haaksbergen, afgekort DAP. Zo heet de jongste politieke partij in Haaksbergen. De partij is officieel opgericht door raadsleden Jeffrey Rouwenhorst en Gea Costeris, die onlangs uit de fractie van Leefbaar Haaksbergen stapten.

De nieuwe lokale politieke partij, Dé Actieve Partij Haaksbergen (DAP), gaat voor kwaliteit, vernieuwing, verjonging en betrouwbare politiek. Dat maakten Rouwenhorst en Costeris bekend in een persbericht.

" Telkens weer blijkt dat politieke partijen, als ze eenmaal aan de macht zijn, eigen verkiezingsbeloften niet nakomen. Gebrek aan betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn voor steeds meer mensen de belangrijkste redenen om zich af te keren van de politiek. Het openbaar bestuur is juist gebaat bij betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en goede volksvertegenwoordiging. De burger in zijn algemeenheid moet er van op aan kunnen dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat zijn of haar belastinggeld zorgvuldig wordt besteed.

Partijpolitiek en achterkamertjespolitiek is in Haaksbergen jammer genoeg nog steeds aan de orde van de dag. Wij hadden gehoopt dat met de huidige coalitie eindelijk gebroken zou worden met deze oude culturen. Helaas blijkt de realiteit toch echt anders te zijn en wordt er bewust aan de inhoud voorbijgegaan en wordt er nog steeds op de man gespeeld. Politiek moet naar onze mening gaan om het realiseren van zaken voor de samenleving. Ter illustratie: het feit dat er al 30 jaar over de invulling van het centrum wordt gesproken en er al die tijd weinig tot niet is gerealiseerd, het niet ondenkbaar is dat het nu ook dreigt te mislukken, met als gevolg dat wederom veel geld in de put wordt gegooid, zegt eigenlijk al wel voldoende. Een ander voorbeeld: drie jaar lang is er stevig bezuinigd, waaronder o.a. op subsidies, zijn de gemeentelijke lasten voor de Haaksbergse burger zo’n beetje de hoogste in de provincie en wordt aan de achterkant geld over de balk gegooid als gevolg van conflicten tussen ambtenaren. En dit alles heeft tot gevolg dat we niet genoeg geld hebben om aan de zorgvraag van de burgers, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, te voldoen. Dat moet anders! "

Dé Actieve Partij Haaksbergen wil:

· De lasten en belastingen van de burgers zo laag mogelijk houden;

· Kwalitatief en kwantitatief betere zorgverlening voor de burgers;

· De ambtelijke organisatie verkleinen door taakvelden onder te brengen bij bijvoorbeeld de gemeente Enschede (zie het besparingsmodel van Losser);

· Dat de baliedienstverlening in Haaksbergen blijft bestaan (zoals bijvoorbeeld voor het ophalen van paspoorten);

· Afrekenen met achterkamertjes- en vriendjespolitiek.

Inmiddels hebben zich al meerdere goed onderlegde en enthousiaste jongeren aangesloten bij Dé Actieve Partij Haaksbergen. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Dé Actieve Partij met een lijst komen met daarop zowel deze jongeren, als ook met kandidaten die goed onderlegd c.q. goed opgeleid zijn en/of op maatschappelijk vlak reeds de nodige sporen hebben verdiend.

Eind 2017 zal de partij ook haar verkiezingsprogramma presenteren.

‹ Terug naar nieuws uit haaksbergen overzicht