bel redactie 053-5725205

Verkenning samenwerking sportverenigingen Groot Scholtenhagen

Gepubliceerd op: 10/04/2019

Verkenning samenwerking sportverenigingen Groot Scholtenhagen

Op initiatief van de atletiekvereniging AVH hebben de verenigingen die gevestigd zijn op Park Groot Scholtenhagen een overkoepelend overleg gehad met als thema de mogelijkheden en kansen tot samenwerken.


Vanuit de enthousiaste reacties tijdens dit overleg hebben de verenigingen gemeenschappelijk besloten een onderzoek te starten naar welke mogelijkheden en kansen er op dit gebied liggen. Alle verenigingen zijn unaniem van mening dat samenwerken tot een betere kwaliteit van het sportaanbod zal leiden en daarmee ook zal bijdragen aan de vitaliteit van Haaksbergen. 

Als eerste stap in het onderzoek zullen er vanuit commissies oriënterende gesprekken worden gevoerd met stakeholders waaronder de Gemeente, De Stichting Groot Scholtenhagen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Haaksbergen. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning zal eind juni worden bepaald wat de vervolgstappen zijn. De recent opgestarte verkenning tot samenwerking op deelgebieden tussen HSC’21 en v.v. Haaksbergen past prima in de afspraken tot een brede verkenning die de verenigingen op Park Groot Scholtenhagen nu maken.

‹ Terug naar nieuws uit haaksbergen overzicht