bel redactie 053-5725205

Nieuws headlines

Grote brand bij agrarisch bedrijf in Haaksbergen

Gepubliceerd op: 24/05/2017

Op woensdag 24 mei is brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf in Haaksbergen. Door snelle opschaling en inzet is de brand beperkt gebleven tot de overkapping van de veestal. De brandweer verwacht nog de hele middag bezig te zijn met nablussen. De koeien die in de veestal stonden, zijn ongedeerd. Er is 1 gewonde gevallen bij het vangen van een losgebroken koe, in totaal liepen er twee koeien los.

Rond het middaguur kreeg de brandweer een melding van een brand naast een veestal aan de Goorsestraat in Haaksbergen. Er zou stro naast de stal in brand staan en rook was in de verre omgeving te zien. Daarop heeft de brandweer gelijk opgeschaald naar grote brand. De brand bleek te woeden onder een overkapping, die tegen de veestal aangebouwd was. Door hard werken is voorkomen dat de brand is overgeslagen naar de veestal. De koeien zijn ongedeerd.

Onder de overkapping stonden voertuigen en waren geen koeien aanwezig. Ontruiming van de veestal was niet nodig. Een uur later werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal nog de hele middag in beslag nemen. De strobalen worden door middel van een grijper uit elkaar getrokken om het af te blussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Brandweer Twente heeft drie tankautospuiten, drie tankwagens en ondersteunende voertuigen ingezet om de brand de bestrijden. Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland heeft één tankwagen ingezet.
Lees verder...

Samengestelde Menwedstrijden in Haaksbergen

Gepubliceerd op: 23/05/2017

Op donderdag 25 mei en op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei vinden in Haaksbergen Samengestelde Menwedstrijden plaats. Op donderdag van 9.00 tot 16.00 uur is er een eendaagse wedstrijd voor beginnende menners. Zaterdag en zondag komen de gevorderde menners aan bod, in klasse M en Z. Er wordt deelgenomen door in totaal 80 combinaties van enkel-, twee- en vierspannen, met paarden en pony’s. Op donderdagochtend en zaterdag worden dressuur en vaardigheid gereden. De menners laten zien of hun paarden gehoorzaam de oefeningen uitvoeren die gevraagd worden en hoe snel en behendig ze door een kegelparcours kunnen gaan.

Als laatste onderdeel rijden de menners het meest enerverende onderdeel op het programma: de marathon. Voor de beginners is de marathon op donderdagmiddag en voor de gevorderde menners op zondag van 9.00 tot 16.00 uur. Hierbij komt het aan op de stuurmanskunsten van de menner en de snelheid van de paarden. De menner moet met zijn combinatie een route afleggen door natuurlijke en kunstmatige obstakels, zoals heuvels, bomen, palen en waterpartijen. Het publiek kan langs de hindernissen lopen, genieten van het spektakel en aanmoedigen.

Het wedstrijdterrein is te vinden aan de Onlandsweg 2 in Haaksbergen. De toegang is gratis.

Over de mensport en menwedstrijden

Mensport is een specifiek onderdeel van de paardensport. Samengestelde menwedstrijden bestaan uit een combinatie van dressuur, vaardigheid en de marathon.

Er worden op twee gronden rubrieken gemaakt. De eerste is "paarden" en "pony's". Wanneer de schofthoogte minder dan 1.48 meter is spreekt men nog van pony's, vanaf 1.48 m. noemt men het paarden. De tweede grond is het aantal paarden/pony's en de manier van aanspannen. Er zijn rubrieken voor enkelspan (één paard), dubbelspan (twee paarden naast elkaar), tandem (twee paarden voor elkaar) en vierspan (twee paarden voor en twee paarden achter).

Bij een dressuurproef is het de bedoeling dat het paard gewillig doet wat de menner vraagt. Er worden voorgeschreven figuren gereden, zoals een volte en een wending. Ook is het de bedoeling dat er vloeiende overgangen tussen stap, draf en galop worden gereden.

De vaardigheidsproef is een test voor de gehoorzaamheid van het paard en de stuurmanskunst van de menner. Met kegels worden poorten uitgezet. De menner moet zijn aanspanning in de goede volgorde door de poorten sturen. Op de kegels liggen ballen. Voor elke bal die van een kegel wordt gereden krijgt de menner strafpunten. Het totale parcours moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd. Voor overschrijding van deze tijd krijgt de menner ook strafpunten.

De marathon vloeit voort uit de tijd dat postkoetsen zo snel mogelijk hun route af moesten leggen, maar onderweg vaak met obstakels werden geconfronteerd, zoals omgewaaide bomen, een ingestorte brug of een gat in de weg. Toen motorvoertuigen de taken van de postkoets overnamen, heeft men er een sport van gemaakt. In het traject zijn vijf hindernissen opgenomen. De hindernissen bestaan uit natuurlijke en kunstmatige obstakels, zoals bomen, heuvels, waterplassen en palen. De helper van de menner, de groom, staat achterop het rijtuig en houdt het rijtuig in evenwicht door zijn gewicht te verplaatsen. Voor de tijdsoverschrijding in de trajecten krijgt de menner strafpunten, alsmede voor elke seconde dat de aanspanning in een hindernis is. Bovendien worden de paarden veterinair gecontroleerd om te kijken of ze voldoende in conditie zijn.
Lees verder...

Gemeente presenteert bestuursrapportage 2017 en Kadernota 2018

Gepubliceerd op: 22/05/2017

De Gemeente Haaksbergen heeft de eerste bestuursrapportage 2017 en de Kadernota 2018 gepresenteerd. De gemeente is op de goede weg, zo concludeert het college. Het herstelplan vervolgen blijft echter nodig. Noodzakelijke investeringen zijn daarbij eerder mogelijk door meevallers, vooral op het gebied van de jeugdzorg. De gemeenteraad vergadert op 14 juni over de voorstellen van het college.

“We doen wat we moeten doen om op koers te blijven”, zegt wethouder Ellen Prent. “Dat betekent doorgaan met de geplande bezuinigingen. Maar dankzij enkele meevallers kan de gemeente komend jaar toch sneller diverse projecten uitvoeren.” Zo kan er eerder worden geinvesteerd in openbaar groen en in het tegengaan van wateroverlast. En komt er een veilige oversteek op de Wiedenbroeksingel. Althans, dit staat in de voorstellen van het college aan de raad over de Kadernota en bestuursrapportage.

De bezuinigingsoperatie van de gemeente loopt voorspoedig, maar achterover leunen is er niet bij. De gemeente heeft tot en met 2018 nog enkele flinke opgaven met onder meer het verminderen van de kosten voor de organisatie en het bewerkstelligen van de plannen rond het Kulturhus. Verder moet de algemene reserve nog worden verbeterd. Naar verwachting heeft deze eind dit jaar voor het eerst sinds enkele jaren weer een positief saldo. In 2021 is volgens de prognose het saldo met bijna 3 miljoen euro weer op het gewenste niveau.

Haaksbergen heeft te maken met enkele financiële meevallers. Enkele gronden in de Wissinkbrink worden verkocht en diverse leningen worden afgelost en vervangen tegen leningen met gunstiger rentepercentages. Verder krijgt de gemeente een hogere bijdrage van het Rijk. Het extra geld gebruikt de gemeente om een aantal verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld, op de kruising Eibergsestraat, Lansinkstraat en Sonderenstraat wordt de wateroverlast die na hoosbuien ontstaat aangepakt. Veel inwoners willen openbaar groen van de gemeente adopteren, maar de gemeente moet die percelen eerst netjes inrichten voordat het kan worden overgedragen. Een andere investering is de veilige oversteek aan de Wiedenbroeksingel.

De gemeente bezuinigt, zoals bekend, op de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd wordt er ook geld voor vrij gemaakt. Haaksbergen moet namelijk een regiegemeente worden, die beleid en plannen maakt en de uitvoering daarvan vaak uitbesteedt. Daarvoor wordt de organisatie aangepast en wordt aandacht besteed aan scholing van medewerkers. Zo wordt extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie. De gemeente heeft ook voor 2018 geld beschikbaar om initiatieven van inwoners en bedrijven te stimuleren die duurzaamheid bevorderen. Met een nieuwe Agenda voor Twente willen Twentse gemeenten de regionale economie versterken. Haaksbergen heeft ook hiervoor de komende jaren geld vrij gemaakt. De gemeenteraad vergadert op 14 juni over de voorstellen van het college.
Lees verder...

Meer Nieuws headlines