bel redactie 053-5725205

Hogere kosten huishoudelijke hulp voor Twentse gemeenten

Gepubliceerd op: 20/12/2018

Hogere kosten huishoudelijke hulp voor Twentse gemeenten

Dertien Twentse gemeenten moeten dieper in de buidel tasten voor de inzet van huishoudelijke hulpen. De kostenstijging is een gevolg van de nieuwe cao voor de thuiszorg die werkgevers en werknemers op 1 april 2018 hebben afgesloten. De vergoeding die gemeenten betalen stijgt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 met 3,25 procent. Ook gaan de gemeenten in 2019 een hoger uurtarief betalen.

Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgesproken dat de extra kosten voor hogere loonschaal betaald dienen te worden uit de extra bijdrage die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. “Deze extra bijdrage is niet toereikend om de tariefstijging van de huishoudelijke ondersteuning op te vangen. Dit betekent dat gemeenten in Twente eigen financiële middelen moeten aanspreken om de hogere vergoeding voor huishoudelijke ondersteuning te betalen”, aldus coördinerend wethouder Martin Velten van de gemeente Borne.

Bron: Radio Hengelo TV

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht