bel redactie 053-5725205

Gemeente Haaksbergen verlaagt belastingen en investeert in toekomst

Gepubliceerd op: 03/10/2017

Gemeente Haaksbergen verlaagt belastingen en investeert in toekomst

De gemeente Haaksbergen heeft de financiën weer op orde. Dat zegt het College van B&W in een persbericht bij de begroting voor 2018. "Met de Begroting 2018 ligt er een stevig financieel fundament waarop de gemeente verder kan bouwen. Wij zijn blij dat het is gelukt om onze goede voorzieningen voor Haaksbergen te behouden. Én dat er meer ruimte is om te investeren in het woon- en werkklimaat, zegt wethouder Financiën Ellen Prent."

De begroting sluit volgend jaar naar verwachting af met een positief resultaat van bijna 460.000 euro. Ook de prognoses voor volgende jaren zien er goed uit. Tegelijkertijd groeit de algemene reserve naar 2,3 miljoen euro in 2018 en 3 miljoen euro in 2021. Daarmee wordt in 2021 het gewenste niveau bereikt. Daarnaast ziet het college mogelijkheden om te investeren in zaken die echt nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is nieuwbouw van Het Assink lyceum. Hoewel de gemeenteraad zich hierover nog moet uitspreken heeft het college alvast geld gereserveerd in de begroting voor volgend jaar en de jaren daarna. Ook de verouderde atletiekbaan wordt wat het college betreft volgend jaar gerenoveerd. De belangrijkste toeristische attractie van Haaksbergen, de Museum Buurtspoorweg, krijgt een bijdrage waardoor het rijdende museum verder kan professionaliseren. Met het geld kunnen onder meer promotionele acties plaatsvinden, waardoor de MBS meer bezoekers trekt.

Inwoners van Haaksbergen merken komend jaar ook rechtstreeks in hun portemonnee dat het beter gaat met de gemeentelijke financiën. De gemeentelijke woonlasten gaan door de daling van de OZB-tarieven en de afvalstoffenheffing met ruim drie procent omlaag. Dat scheelt een gemiddeld huishouden ongeveer drie tientjes per jaar. De afgelopen jaren heeft de gemeente flink moeten bezuinigen. Dat gebeurde aan de hand van een financieel herstelplan, dat inmiddels bijna volledig is gerealiseerd. Het college verwacht het komend jaar de bezuiniging op de personele organisatie, belangrijk onderdeel van het herstelplan, af te ronden.

De Begroting 2018 is de laatste begroting die het college aflevert voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. "Wethouder Ellen Prent: In het begin van onze collegeperiode hebben we een financieel herstelplan moeten uitvoeren om weer gezond te worden. We moesten bezuinigen en bewust omgaan met het beschikbare geld. Maar uiteindelijk hebben we de afgelopen jaren veel van onze ambities uit het Coalitieprogramma kunnen realiseren". Zo worden komend jaar bijvoorbeeld het theater en de bibliotheek onder één dak gehuisvest, is het zwembad behouden gebleven en ziet het groen er mede dankzij inwoners netjes uit. "We hebben dat als gemeente niet alleen kunnen doen. Haaksbergen heeft de schouders eronder gezet."

Op woensdag 8 november vergadert de gemeenteraad over de voorstellen die het college heeft gedaan over de begroting van volgend jaar.

‹ Terug naar nieuws uit haaksbergen overzicht