bel redactie 053-5725205

Extra maatregelen in Haaksbergen voor bestrijding kinderarmoede

Gepubliceerd op: 06/09/2017

Extra maatregelen in Haaksbergen voor bestrijding kinderarmoede

Begin dit jaar riep de gemeente Haaksbergen inwoners en scholen op om mee te denken over het tegengaan van kinderarmoede. Er werden tal van suggesties gedaan. Het college heeft zich over de ideeën gebogen en stelt nu de gemeenteraad een pakket aan maatregelen voor. Kinderen die in armoede leven kunnen onder meer een vergoeding krijgen voor zwemlessen, een bijdrage in schoolkosten en er komt meer geld beschikbaar voor sportieve en culturele activiteiten.

De gemeente Haaksbergen krijgt, net als alle andere Nederlandse gemeenten, extra geld van de rijksoverheid voor de bestrijding van armoede. In Haaksbergen gaat het om 86.500 euro per jaar extra. Het geld is voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 115 procent van de bijstandsnorm. Er zijn in Haaksbergen ongeveer 370 kinderen tot en met 17 jaar die in aanmerking komen voor steun vanuit de gemeente, het nieuwe zogeheten kindpakket. Zodra een aanvraag binnenkomt, wordt gekeken waar een kind het meest mee geholpen is.

Het kindpakket bestaat uit:
• Een vergoeding van maximaal 350 euro voor SuperSpetters zwemlessen
• Een verhoging van de bijdrage voor sportieve en culturele activiteiten voor kinderen naar 225 euro per kalenderjaar
• Een vergoeding voor schoolkosten van 100 euro per kind per schooljaar
• Een bijdrage van 100 euro voor de aanschaf van een fiets bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

Wethouder Edith van Spiegel is zeer te spreken over de samenstelling van het kindpakket. “Ik denk dat we met elkaar tot een mooie mix van maatregelen zijn gekomen waar kinderen profijt van hebben. We gunnen ieder kind dat het leert zwemmen of mee kan doen met allerlei activiteiten, samen met hun vriendjes. Met deze ondersteuning hopen we zo veel mogelijk te voorkomen dat een kind de dupe wordt van de financiële problemen van de ouders.”

Het college heeft nu de Participatieraad gevraagd om een advies. Mocht de Participatieraad opmerkingen hebben, dan past het college het voorstel eventueel nog aan. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in november een besluit neemt over het kindpakket en dat kinderen nog voor het eind van het jaar kunnen profiteren van de maatregelen uit het pakket. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen krijgen de gezinnen die in aanmerking komen voor het pakket en die bekend zijn bij de gemeente schriftelijk bericht. Ook besteedt de gemeente via diverse communicatiekanalen aandacht aan het kindpakket.

De gemeente Haaksbergen doet nog veel meer in het kader van armoedebestrijding. Er is ook hulp mogelijk voor volwassenen met weinig inkomen. Voorbeelden daarvan zijn een gratis internetabonnement of lidmaatschap van de bibliotheek en het voor rekening nemen van de contributie van een sportvereniging of culturele vereniging. Ook biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering aan bij Menzis.

‹ Terug naar nieuws uit haaksbergen overzicht