bel redactie 053-5725205

DAP: Haaksbergenaren voorrang bij toewijzen huurwoningen

Gepubliceerd op: 11/03/2019

DAP: Haaksbergenaren voorrang bij toewijzen huurwoningen

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zal De Actieve Partij Haaksbergen (DAP) een motie indienen met de oproep aan het college om in de eerstvolgende prestatieafspraken met Domijn concreet vast te leggen dat Haaksbergenaren voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen van Domijn.

DAP heeft voor de commissie Ruimte & Milieu de brief van het college over de gemaakte prestatieafspraken met Domijn voor 2019 geagendeerd. Eind 2018 zijn er prestatieafspraken gemaakt tussen Domijn en wethouder Scholten voor 2019. DAP constateert dat in de gemaakte prestatieafspraken tussen Domijn en wethouder Scholten geen concrete afspraken zijn vastgelegd over dat Haaksbergenaren voorrang zouden moeten krijgen bij de toewijzing van huurwoningen van Domijn. Bij de begroting diende DAP al een motie in met vergelijkbare strekking voor 2019.1 Deze motie kon toen niet op steun rekenen van de andere raadsfracties.

Strekking motie: Zo snel mogelijk de benodigde stappen te ondernemen om Haaksbergenaren in 2019 en de jaren erna voorrang te laten krijgen bij de toewijzing van huurwoningen in Haaksbergen.

"DAP hoort helaas te vaak dat Haaksbergenaren naar elders moeten verhuizen, omdat zij niet uitgeloot worden voor huurwoningen, dat geldt voor inwoners van diverse leeftijden; van jongeren die graag in de toekomst in Haaksbergen zouden willen wonen, maar ook voor ouderen die graag in de vertrouwde omgeving zouden willen blijven wonen. Dit vinden wij geen goede ontwikkeling, want zo
houd je op lange termijn het dorp niet vitaal en vergrijst Haaksbergen alleen maar verder. Je zou daarom verwachten dat het college – in het overleg vertegenwoordigd door wethouder Scholten – dan ook concrete afspraken zou vastleggen om te zorgen dat Haaksbergenaren voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen. Wij willen dan ook weten waarom het college hier geen concrete
afspraken over heeft gemaakt in de prestatieafspraken met Domijn. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat eens kritisch wordt gekeken naar mensen van buiten Haaksbergen die in Haaksbergen een huurwoning krijgen toegewezen en hier zorgen voor overlast (denk bijvoorbeeld aan criminaliteit en psychische problematiek)", aldus raadslid Dario Prinsen van DAP.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zal DAP een motie indienen met de oproep aan het college om in de eerstvolgende prestatieafspraken met Domijn concreet vast te leggen dat Haaksbergenaren voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen van Domijn. DAP rekent daarbij op brede steun van de andere partijen en wil dat de wethouder er voor gaat zorgen dat in de nieuwe prestatieafspraken wel concreet wordt vastgelegd dat Haaksbergenaren voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen van Domijn.

‹ Terug naar nieuws uit haaksbergen overzicht