bel redactie 053-5725205

Cultuurcafé over beleid en evenementen

Gepubliceerd op: 26/05/2018

Cultuurcafé over beleid en evenementen

Tijdens de Week van de Amateurkunst Haaksbergen vindt op dinsdagavond 29 mei in Theater De Kappen een Cultuurcafé plaats. De gemeente presenteert deze avond het nieuwe cultuurbeleid voor de jaren 2018 tot en met 2021, getiteld ‘Betekenisvolle verbanden’. Ook gaat de gemeente – samen met Stichting Haaksbergen Promotie - in gesprek met aanwe-zigen over het thema ‘evenementen zetten Haaksbergen op de kaart!’ Voor de bijeenkomst zijn allerlei organisaties uitgenodigd, maar iedereen is welkom.

Zaterdag 26 mei start de Week van de Amateurkunst Haaksbergen. Voor de derde keer op rij laten amateurkunstenaars zien wat ze in huis hebben. Vast onderdeel van iedere editie is het Cultuurcafé, waarbij gediscussieerd wordt over kunst en cultuur in Haaksbergen. Eléon de Haas, cultuurmakelaar van de gemeente Haaksbergen, geeft een toelichting op het nieuwe gemeentelijk cultuurbeleid. Daar-na gaat beleidsmedewerker Linda ten Thije Boonkkamp in op de positionering van Haaksbergen door evenementen. Én gaan de aanwezigen met elkaar nadenken over de promotie van Haaksbergen door evenementen.

Iedereen zal het er over eens zijn dat evenementen mensen verbinden, het straatbeeld verlevendigen, bijdragen aan economische ontwikkeling en een gemeente op de kaart zetten. De bedoeling is om tij-dens het Cultuurcafé te bespreken wat nog beter kan op dat vlak. Daarbij wordt onder meer gekeken naar wat er al is voor welke doelgroepen, naar mogelijke samenwerkingen en naar vernieuwing. Be-langrijke doelstelling van het cultuurbeleid is om betekenisvolle verbanden aan te gaan: samenwerken om de mooiste ideeën te realiseren. Tijdens het Cultuurcafé wordt de koe gelijk bij de horens gepakt en wordt er geïnventariseerd welke verbanden meerwaarde kunnen opleveren.

Het Cultuurcafé is op dinsdag 29 mei in Theater De Kappen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur kan men binnenlopen. Vooraf aanmelden is wenselijk. Dat kan via e.dehaas@haaksbergen.nl. Mensen met vragen kunnen contact opnemen met cultuurmakelaar Eléon de Haas via (06) 23 04 01 69.

De gemeente presenteert deze avond het nieuwe cultuurbeleid voor de jaren 2018 tot en met 2021, getiteld ‘Betekenisvolle verbanden’. Ook gaat de gemeente samen met Stichting Haaksbergen Promotie - in gesprek met aanwezigen over het thema ‘evenementen zetten Haaksbergen op de kaart!’ Voor de bijeenkomst zijn allerlei organisaties uitgenodigd, maar iedereen is welkom.

Zaterdag 26 mei start de Week van de Amateurkunst Haaksbergen. Voor de derde keer op rij laten amateurkunstenaars zien wat ze in huis hebben. Vast onderdeel van iedere editie is het Cultuurcafé, waarbij gediscussieerd wordt over kunst en cultuur in Haaksbergen. Eléon de Haas, cultuurmakelaar van de gemeente Haaksbergen, geeft een toelichting op het nieuwe gemeentelijk cultuurbeleid. Daar-na gaat beleidsmedewerker Linda ten Thije Boonkkamp in op de positionering van Haaksbergen door evenementen. Én gaan de aanwezigen met elkaar nadenken over de promotie van Haaksbergen door evenementen.

Iedereen zal het er over eens zijn dat evenementen mensen verbinden, het straatbeeld verlevendigen, bijdragen aan economische ontwikkeling en een gemeente op de kaart zetten. De bedoeling is om tij-dens het Cultuurcafé te bespreken wat nog beter kan op dat vlak. Daarbij wordt onder meer gekeken naar wat er al is voor welke doelgroepen, naar mogelijke samenwerkingen en naar vernieuwing. Be-langrijke doelstelling van het cultuurbeleid is om betekenisvolle verbanden aan te gaan: samenwerken om de mooiste ideeën te realiseren. Tijdens het Cultuurcafé wordt de koe gelijk bij de horens gepakt en wordt er geïnventariseerd welke verbanden meerwaarde kunnen opleveren.

Het Cultuurcafé is op dinsdag 29 mei in Theater De Kappen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur kan men binnenlopen. Vooraf aanmelden is wenselijk. Dat kan via e.dehaas@haaksbergen.nl. Mensen met vragen kunnen contact opnemen met cultuurmakelaar Eléon de Haas via (06) 23 04 01 69.

‹ Terug naar nieuws uit haaksbergen overzicht