bel redactie 053-5725205

Coalitieakkoord Haaksbergen: CDA, VVD, PvdA en GGH

Gepubliceerd op: 06/06/2018

Coalitieakkoord Haaksbergen: CDA, VVD, PvdA en GGH

De namen van de drie nieuwe wethouders zingen al een tijdje rond, maar nu is er ook een coalitieakkoord. De onderhandelaars van de fracties van CDA, VVD, PvdA en GGH zijn samen met de formateurs Jeroen Goudt en Henk van der Kolk tot een coalitie gekomen. De komende vier jaar zijn vooral samenwerking, duurzaamheid en verder herstel van de financiën speerpunten.

Uit het coalitieakkoord met de titel “Samen duurzaam vooruit!” blijkt dat de vier partijen veel waarde hechten aan samenwerking, tussen de verschillende partijen in de gemeenteraad en tussen politiek en inwoners. “We willen als raad aan het begin van het proces meegenomen worden, zodat wij de gelegenheid krijgen om met inwoners en andere belanghebbenden van gedachten te wisselen over de te nemen besluiten. Een mooi voorbeeld hiervan kan de nieuwbouw van Het Assink lyceum zijn”, aldus Patrick ten Voorde van het CDA.

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in het programma, waarvoor vanuit alle partijen suggesties zijn aangedragen. Die willen de coalitiepartners verwerken in een breed gedragen actieplan duurzaamheid. De coalitie wil ook een raadsagenda, waarbij de raad thema’s formuleert. “Bij die thema’s moet de raad door het college worden benaderd met oriënterende stukken en niet met besluitvormende”, vertelt Ten Voorde. “Voor de aanpak van grote maatschappelijke onderwerpen bestaat dan meer draagvlak, in de raad en bij inwoners. Bij die onderwerpen gaat het college in een vroeg stadium naar de raad, nog vóór besluitvorming.”

Op maandag 11 juni vanaf 20.00 uur is er een extra openbare raadsvergadering om een toelichting op het coalitieakkoord te geven en de drie nieuwe wethouders Jan Herman Scholten (CDA), Louis Koopman (VVD) en Arja ten Thije (PvdA) te benoemen. Ook wordt Jeroen Slot (CDA) beëdigd als nieuw raadslid, omdat CDA-raadslid Scholten wethouder wordt.

Het coalitieakkoord wordt donderdag 7 juni gepresenteerd aan gemeenteraad en pers. Dan komt het ook op de website te staan.

‹ Terug naar nieuws uit haaksbergen overzicht