bel redactie 053-5725205

Adverteren bij RTV Sternet

RTV Sternet biedt adverteerders diverse aantrekkelijke pakketten waarbij een combinatie wordt gemaakt van verschillende media. Daarbij kun je denken aan de radio (Radio Sternet), de televisie (TV Sternet) en internet (www.rtvsternet.nl).

Voor een uitgebreide informatie over de diverse mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze reclameafdeling (053) 572 52 05 of sales@rtvsternet.nl. De tarieven zijn na te lezen in de onderstaande Tarievenlijst. Voor meer informatie over de specificaties voor aanlevering kunt u kijken op de bijlage met aanleverspecificaties.