bel redactie 053-5725205

"Schouwburg Hengelo wel degelijk bereid tot verkoop gebouw"

Gepubliceerd op: 11/02/2019

Schouwburg Hengelo is wel degelijk bereid om het theaterpand over te dragen aan de gemeente Hengelo. Afgelopen week liet het college in een brief aan de gemeenteraad weten dat het theater niet bereid zou zijn om het gebouw van de hand te doen. Volgens Schouwburg Hengelo is er sprake van een misverstand: Het college zou een brief van het theater aan de gemeente Hengelo "verkeerd hebben gelezen." Dit laat het theater weten in een verklaring.

Vertegenwoordigers van de Gemeente Hengelo en Schouwburg Hengelo hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd over de verkoop van het gebouw. Een eigendomsoverdracht is een belangrijke voorwaarde die de gemeenteraad in juli 2017 stelde bij de vaststelling van de Kadernota 2018 - 2021, waarin de schouwburg extra subsidie kreeg voor het wegwerken van noodzakelijk achterstallig onderhoud van het theatergebouw. 

De gemeente heeft eind 2018 een concreet voorstel gedaan in de vorm van een concept-koopovereenkomst en een concept-huurovereenkomst. De schouwburg heeft deze conceptovereenkomsten voor advies voorgelegd aan advocatenkantoor Nysingh uit Arnhem om deze juridisch en financieel te laten toetsen. Die kwam na bestudering van de stukken tot de conclusie dat verkoop op de wijze zoals de gemeente deze voorstelt, onverantwoord is.

Nysingh heeft de schouwburg met klem afgeraden deze overeenkomsten te tekenen en tegelijkertijd 4 alternatieven geschetst en geadviseerd om hierover in gesprek te gaan met de gemeente. Het theater laat in een bericht weten ernaar te streven om zo snel mogelijk tot overeenstemming te willen  komen met de gemeente.

Bron: Radio Hengelo TV

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht